Redagavimas ir maketavimas

REDAGAVIMAS

Vertimo kokybė tiesiogiai priklauso nuo redaktoriaus darbo. Tai neatsiejama vertimo dalis. Užsakovui pageidaujant ši paslauga taikoma atskirai. Mūsų patyrę redaktoriai suredaguos bet kurį Jūsų pateikta tekstą. Tekstus užsienio kalba redaguoja gimtakalbiai redaktoriai.

TEKSTO KOREKTŪRA

Kitas, ne mažiau svarbesnis teksto tikrinimo procesas yra korektūra. Ši paslauga privaloma ruošiant tekstą spaudai. Korektūros metu taisomos skyrybos, gramatikos, kitos rašybos klaidos. Koreguotą tekstą, užsakovui pageidaujant pateikiame su pakeitimų sekimo funkcija („Track changes“).

MAKETAVIMAS

Maketavimas – tai puslapio formavimo procesas, kai tekstas jame išdėstomas su kitais grafiniais elementais (grafikais, lentelėmis, diagramomis, paveiksliukais). Vertimų biuras Dokana pateiks Jums versto teksto maketą spaudai, atitinkantį originalą. Dirbame su šiomis programomis: InDesign; FrameMaker; Illustrator; PageMaker; Photoshop; Quark Xpress; CorelDraw