Vertimų tvirtinimas

Vertimų biuras Dokana visiškai prisiima atsakomybę dėl išversto teksto kokybės. Užsakovui pageidaujant visi mūsų vertimų biuro atlikti vertimai gali būti patvirtinti vertėjo parašu, biuro antspaudu arba notaro antspaudu. Išskiriamos šios patvirtinimų rūšys:

Vertimo tvirtinimas biuro antspaudu ir vertėjo parašu

Išverstas dokumentas surišamas su originalu (arba kopija) ir patvirtinamas vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu. Tai yra patvirtinimas, kad vertimo biuras prisiima atsakomybę už atliktą vertimą.

Notarinis vertimo tvirtinimas

Išverstas dokumentas surišamas su originalu arba originalo notariniu nuorašu, patvirtinamas vertėjo parašu,  biuro antspaudu ir pristatomas notarui tvirtinti. Tuomet dokumentus tvirtina notaras. Notaras patvirtina vertėjo parašą ir dokumento kopiją. Šiuo būdu dažniausiai tvirtinami asmens tapatybės dokumentai, notarų išduoti dokumentai, diplomai, pažymėjimai, įgaliojimai, steigimo dokumentai, registro išrašai, įvairūs liudijimai ir panašūs dokumentai. Pateikiant dokumentus notarui tvirtinti yra svarbu atkreipti dėmesį į keletą dalykų:
 • Ar dokumentas turi  pavadinimą;
 • Ar dokumente  nurodyta jį išdavusi institucija;
 • Ar dokumentas susideda iš  dviejų, ar daugiau lapų, jeigu taip, jie turi būti susiūti ir patvirtinti antspaudu bei parašu;
 • Ar dokumente yra atitinkamos institucijos antspaudas, asmens, išdavusio dokumentą, parašas dokumento išdavimo data bei numeris;
 • Jeigu dokumentas išduotas užsienyje ar jis turi specialią žymą Apostille.

Dokumentų legalizavimas ir tvirtinimas pažyma (Apostille)

Dokumentų legalizavimas ir tvirtinimas pažyma (Apostille) –  tai dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumo patvirtinimas pažyma(Apostille), numatyta 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencijoje dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699). Dokumentų tvirtinimas pažyma (Apostille) atliekamas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje.Dokumento legalizavimo ar patvirtinimo pažymos (Apostille) reikia tam, kad vienoje valstybėje išduoti oficialūs dokumentai galiotų kitoje valstybėje. Gali būti legalizuojami ir tvirtinami pažyma (Apostille)  šie oficialūs dokumentai :
 • išduoti valstybės ir savivaldybės institucijų ar pareigūnų, taip pat išduoti prokuroro, teismo pareigūno arba teismo sprendimus vykdančio asmens
 • administraciniai dokumentai
 • notariniai aktai
 • darbo pažymejimu,vairuotoju teisiu vertimas
 • fizinių asmenų pasirašytų dokumentų oficialūs patvirtinimai
 • notariniai oficialių dokumentų nuorašai
Dokumentai turi būti tvarkingi, įskaitomi. Jeigu dokumentą sudaro keli lapai, jie turi būti susiūti arba turi būti pareigūno parašas kiekviename lape. Kiekvienas dokumentas tvirtinamas atskirai (pvz. diplomas ir jo priedas yra 2 dokumentai).
Dokumentai, išduoti iki 1990 m. kovo 11 d., turintys Lietuvos Tarybų Respublikos (LTSR) atributiką, nėra nei legalizuojami, nei tvirtinami pažyma (Apostille). Jie turi būti pakeisti naujais dokumentais.( Informacija paskelbta iš svetainės www.vrm.lt )